Förskolan Rönnbäret

 

Sedan1992 driver Kinna Missionsförsamling förskolan Rönnbäret i egna lokaler centralt i Kinna. Rönnbäret är en sk. "fristående enhet" inom den kommunala barnomsorgen. Huvudman för verksamheten är Kinna Missionskyrka.